777 044 820 info@mancredit.cz
Zanechte nám kontakt. Zavoláme vám
777 044 820 info@mancredit.cz

Máte strach, že přijdete o majetek?
Pomůžeme vám

Vyženeme exekutory

Vyčistíme Vaši nemovitost
od exekucí

Zbavíme Vás dluhů

Vrátíme Vám Váš
pravidelný plat

Smažeme Vaše záznamy
na listech dlužníků

Pomůžeme Vám být znovu
bez dluhů

Zabráníme dražbě
Vaší nemovitosti

Zařídíme Vám budoucnost
bez exekuce

Zachráníme Váš majetek
od dražby

Pomůžeme Vám prodat
Vaší zadluženou nemovitost

Budeme Vás zastupovat
před exekutory

Zanechte nám kontakt. Zavoláme vám

Osobní bankrot

Osobní bankrot je oddlužení, které je upřesněno v insolvenčním zákoně č. 182/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1.ledna 2008. Jedná se o způsob vypořádání se s vlastními dluhy způsobem pravidelných měsíčních splátek po dobu 5 let. Za tuto dobu je třeba splatit alespoň 30 % z částky, kterou věřitelé požadují (celkový dluh).

Není to však tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Kritéria na povolení osobního bankrotu jsou velmi přísná a z celkových žádostí o osobní bankrot je jich uspokojena méně jak polovina.

Prvním krokem je podání návrhu k zahájení insolvenčního řízení ke krajskému soudu, do kterého spadáte dle Vašeho místa trvalého bydliště. Tento návrh je možné odeslat buď v tištěné nebo elektronické podobě. Váš odeslaný návrh musí být podepsán a úředně ověřen, případně, v případě využití elektronické komunikace, podepsán elektronickým podpisem.

Mezi náležitosti, které musí žádost o osobní bankrot obsahovat, patří:

  • přehled příjmů a seznam Vašeho majetku včetně pohledávek s uvedením dlužníků (majetek je třeba doložit znaleckým posudkem)
  • seznam Vašich závazků a seznam všech věřitelů
  • seznam Vašich zaměstnanců
  • veškeré listiny dokládající úpadek nebo hrozící úpadek
  • souhlas věřitele/ věřitelů
  • souhlas manžela/ manželky
  • návrh na oddlužení (jak by mělo být dle Vašeho názoru řešeno)

Nutnou záležitostí je záloha na insolvenční řízení, která může být soudem vyžadována a její výše může být až 50 000,-.

Soud podává rozhodnutí většinou do 15 dnů od podání návrhu. Do 7 dnů od Vás může požadovat doplňující informace nebo podklady. Na jakékoli rozhodnutí soudu máte možnost podat odvolání. Soud se k Vašemu odvolání musí vyjádřit nejpozději do dvou měsíců.

Pakliže soud uzná a Vaši žádost přijme, je vyhlášen buď způsob oddlužení nebo konkurs. Věřitelé mají tak znovu obnovena svá práva a mohou se přihlásit do procesu, ve kterém mají možnost znovu své pohledávky uplatnit.

V případě oddlužení probíhá proces tak, že jsou vypočteny Vaše celkové závazky, jejichž 30% výši musíte splatit, a to buď jednorázovou splátkou nebo formou pravidelných měsíčních splátek po dobu 5 let. Dlužník může požádat o nižší výši pravidelných měsíčních splátek, než jaká mu byla soudem vyměřena, jeho povinnost je však v tomto případě splatit 50 % svých celkových závazků. Na splácení dluhů musíte použít i případné dary a dědictví.

V případě rozhodnutí o konkursu spadá Váš majetek pod správce konkursní podstaty a Vám zůstávají příjmy, které nelze exekucí postihnout (nejčastěji 150% z životního minima). Majetek je pak prodán a jeho výtěžek slouží, společně se zbývajícími příjmy, na uspokojení věřitelů.

777 044 820stačí prozvonit, zavoláme vámNapište nám

Úspěšně jsme oddlužili

77 67 56 63 75 2 74 97 33 33 71 54 89 97

Vybrané reference

Alena, Duchcov

Dobrý den, Chtěla bych touto cestou hodně moc poděkovat firmě ZACHRANAMAJETKUi za vyřešení problému se zapsanými exekucemi na mém bytě....více

Ladislav, Mladá Boleslav

Chtěl bych touto cestou poděkovat odborníkům ze ZÁCHRANYMAJETKU za příjemný a hlavně ochotný přístup ke každému problému, který se týkal mého povolení k insolvenčnímu řízení...více

© 2017 Záchrana majetku | Tel.: 777 044 820 | E-mail: info@mancredit.cz | Odkazy