777 044 820 info@mancredit.cz
Zanechte nám kontakt. Zavoláme vám
777 044 820 info@mancredit.cz

Máte strach, že přijdete o majetek?
Pomůžeme vám

Vyženeme exekutory

Vyčistíme Vaši nemovitost
od exekucí

Zbavíme Vás dluhů

Vrátíme Vám Váš
pravidelný plat

Smažeme Vaše záznamy
na listech dlužníků

Pomůžeme Vám být znovu
bez dluhů

Zabráníme dražbě
Vaší nemovitosti

Zařídíme Vám budoucnost
bez exekuce

Zachráníme Váš majetek
od dražby

Pomůžeme Vám prodat
Vaší zadluženou nemovitost

Budeme Vás zastupovat
před exekutory

Zanechte nám kontakt. Zavoláme vám

Bankovní úvěry

Úvěr je forma dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) tím, kdo půjčuje (věřitelem), tomu, kdo si půjčuje (dlužník), který přijímá fakt, že za tuto půjčku zaplatí určitou odměnu (buď v průběhu doby splácení nebo po jejím uplynutí). Toto se nazývá úrok, ve formě peněžité prémie.

Poskytování úvěru

Poskytování úvěrů je jednou ze základních činností bank. Jedná se o hlavní položku bankovních výnosů a aktiv, která zajišťují příjmy. Úvěry lze také podmínit (tj. účelové úvěry). Úvěry se podmiňují pořízením konkrétní věci, využitím nějaké služby (hypoteční úvěry), apod.

Úvěr je uzavřen mezi věřitelem (nejčastěji banka nebo jiný subjekt) a fyzickou nebo právnickou osobou. Nejčastější uzavření úvěru probíhá prostřednictvím uzavření úvěrové smlouvy. Vźdy jsou určité podmínky, které musí žadatel o úvěr splnit. Tyto podmínky se odvíjejí od toho, jestli je žadatelem fyzická nebo právnická osoba. U fyzických osob jsou podmínky jednodušší, jelikož se nejedná o tak velké částky, jako v případě osob právnických. U právnických osob se zjišťuje podíl vlastního a cizího kapitálu ve firmě, zkoumá se dále podíl zdrojů (krákodobé, střednědobé, dlouhodobé). Nakonec se sečtou veškeré analýzy (likvidita, bonita, rentabilita aj.) a srovnají se s dalšími výsledky,. Na základě těchto výsledků rozhodně věřitel, zda může půjčku poskytnout.

O poskytnutí úvěru rozhoduje úvěrový výbor, a to hlasováním nebo vydáním doporučení, zda se úvěr poskytnout má. V rozhodování je zohledněna nejen provedená analýza, o které je řeč výše, ale také například teritoriální příslušnost klienta. Po celou dobu čerpání kontroluje poskytovatel dodržování podmínek stanovených ve smlouvě.

Druhy úvěru dělené podle formy poskytnutí a splácení

  1. Zbožové úvěry – poskytnuté a splácené ve zboží
  2. Obchodní úvěry – poskytnuté ve zboží a splácené v penězích
  3. Revolvingové – úvěry, kde postupné splácení ovlivňuje možnost opětovného čerpání
  4. Pronájem placený dopředu nebo předplatné – poskytnut v penězích a splácen ve zboží nebo službách
  5. Peněžní úvěry – skutečné poskytnutí financí, i když nejčastěji v bezhotovostní podobě.
Kontokorentní úvěr
Provozní úvěr
Investiční úvěr
Eskontní úvěr
Hypotéční úvěr
Spotřebitelský úvěr

      6. Závazkové úvěry a závazky – ručení banky za svého klienta a případné zaplacení jeho závazku.

Akceptační úvěr
Avalový úvěr
Bankovní záruka

      7. Alternativní formy financování – klient získává finanční prostředky za určitých specifických podmínek

Faktoring
Forfaiting
Leasing

Zajištění úvěrů

Úvěry jsou buď zajištěné nebo nezajištěné. Zajištěné úvěry jsou pro věřitele jistější a nesou s sebou většinou nižší úrok. Věřitel si může nechat prověřit bonitu klienta nebo stanovit úvěrům limity. Jsou typy úvěrů, u kterých ručí dlužník věřiteli zastavením svého majetku, jindy může být ručeno směnkou nebo uzavřením životního pojištěním s plněním ve prospěch věřiteli (banky). V případě abstraktního zajištění neexistuje přímá vazba mezi úvěrem a zajištěním. Jedná se pak o jakoukoliv směnku, která bance zajistí vrácení peněz.

Další způsoby financování

 

777 044 820stačí prozvonit, zavoláme vámNapište nám

Úspěšně jsme oddlužili

77 67 56 63 75 2 74 97 33 33 71 54 89 97

Vybrané reference

Kamil, Nová Ves

Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat za dobře odvedenou práci spojenou s oddlužením mojí nemovitosti. Mohu jedině všem doporučit...více

Alena, Duchcov

Dobrý den, Chtěla bych touto cestou hodně moc poděkovat firmě ZACHRANAMAJETKUi za vyřešení problému se zapsanými exekucemi na mém bytě....více

© 2017 Záchrana majetku | Tel.: 777 044 820 | E-mail: info@mancredit.cz | Odkazy