777 044 820 info@mancredit.cz
Zanechte nám kontakt. Zavoláme vám
777 044 820 info@mancredit.cz

Máte strach, že přijdete o majetek?
Pomůžeme vám

Vyženeme exekutory

Vyčistíme Vaši nemovitost
od exekucí

Zbavíme Vás dluhů

Vrátíme Vám Váš
pravidelný plat

Smažeme Vaše záznamy
na listech dlužníků

Pomůžeme Vám být znovu
bez dluhů

Zabráníme dražbě
Vaší nemovitosti

Zařídíme Vám budoucnost
bez exekuce

Zachráníme Váš majetek
od dražby

Pomůžeme Vám prodat
Vaší zadluženou nemovitost

Budeme Vás zastupovat
před exekutory

Zanechte nám kontakt. Zavoláme vám

Hypotéky (neboli hypotéční úvěry)

Hypoteční úvěr (zkráceně hypotéka) je úvěr poskytovaný fyzickým i právnickým osobám. Podmínkou je zajištění tohoto úvěru zástavním právem k nemovitosti na území České Republiky. Obvykle se k zástavě využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i jiným objektem. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů:

1. účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti

2. neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka - úvěr lze použít na cokoli

Možný účel úvěru

 1. zakoupení nemovitosti (domu, bytu, pozemku) do osobního vlastnictví
 2. financování stavby nemovitosti nebo její úpravou - nástavba, vestavba, přístavba
 3. financování rekonstrukce nemovitosti, oprav
 4. zakoupení části nemovitosti (podílu) pro účely dědických, manželských nebo spoluvlastnických podílů
 5. zakoupení družstevního podílu nebo úhrada členských poplatků (podílu)
 6. proplacení finančních prostředků investovaných do nemovitosti (zpětné proplacení)
 7. přefinancování stávajícího účelového úvěru od banky či stavební spořitelny, jež byl, na investici do nemovitosti, použit
 8. konsolidace účelových a neúčelových půjček (nejčastěji je používána Americká hypotéka)

Obvyklá výše úvěru

Jedná se o finanční obnos, který jsou banky schopné žadateli o hypotéku poskytnout, na základě určitých podmínek:

 1. minimální výše 100 000,- Kč
 2. maximální výše v Kč mnohdy není omezena, je ale omezena výší LTV (loan-to-value, zástavní hodnota nemovitosti, stanovená smluvními odhadci jednotlivých bank) - banky v dnešní době poskytují hypotéku až do 90%

Doba splatnosti hypotéčního úvěru

Splatnost úvěru je doba, po kterou je klient povinen hradit bance úvěr. Pohybuje se většinou od 5 do 30 let (dnes i od 1 - 40 let). Žadatel musí splňovat podmínku, kdy délka splatnosti úvěru nesmí překročit 70 let jeho věku. Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka a naopak. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 15 - 20 let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr.

Splácení úvěru

Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky až do doby, než je vyčerpán celý úvěr. Jakmile je čerpání ukončeno, dlužník začíná splácet úvěr měsíčními splátkami, které obsahují jistinu a úrok.

Způsoby splácení úvěru:

 1. Anuitní - po celou dobu úvěru je placena stejná výše měsíční splátky. Měněn je pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny.
 2. Progresivní - zpočátku je placena nižší měsíční splátka, která se v průběhu let zvyšuje.
 3. Degresivní - zpočátku je placena vyšší měsíční splátka, která se v průběhu let snižuje.

Úroková sazba hypotéčního úvěru

Úrok je procentuelní vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období. U hypoték se nejčastěji uvádí úroková sazba za rok, značena p.a. (per annum).Jedná se o finanční odměnu, která je obdržena tou bankou (jiným věřitelem), jež peníze poskytla.

Vzhledem k tomu, že je nemovitost zastavena, je úrok nižší než u ostatních úvěrů. Úrok (úroková sazba) je většinou pohyblivý, ale je zde možnost ho na období 1 roku až 15 let zafixovat (mnoho bank nabízí v dnešní době zafixovat úrokovou sazbu na celou dobu splácení hypotéky).

Běžné typy hypotečních úvěrů

Hypoteční úvěr lze v současné době rozlišit na dva základní typy, a to dle účelu využití úvěru:

 1. Účelový úvěr - podrobněji možné účely viz výše v sekci "Účel úvěru"
 2. Neúčelový úvěr (tzv. Americká hypotéka) - jedná se o neúčelový hypoteční úvěr. Nemá pro klienta žádná omezení, na co peníze z hypotéky použije. Může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba cestu kolem světa.

U účelových úvěrů, u kterých banka zná, na co je financování použito (na bydlení), mají obvykle výhodnější podmínky (nižší úrokové sazby), než úvěry neúčelové.

Hypotéka bez dokládání příjmů

Tyto úvěry jsou většinou dražší než jiné a půjčeno je maximální 50% až 60% ceny nemovitosti.

Kombinovaná hypotéka

Je forma hypotéky, kdy je zkombinována s investiční životním pojištěním (IZP). Klient tak hypotéční bance splácí úroky a zbytek investuje do IŽP.

Hypotéka na pronájem

Jde o případ, kdy klient potřebuje financovat nemovitost, která bude v budoucnu sloužit k pronájmu. Je tak bankou umožněna varianta Buy to Let. Dosažené příjmy z budoucího pronájmu jsou tak započítávány do příjmů žadatele, pod 60% obvyklého nájemného, které stanoví externí odhadce banky, u které je o hypotéku žádáno. Externí odhadce také posuzuje veškeré aspekty související s pronájmem, jako je například vůbec možná pronajmutelnost nemovitosti v dané lokalitě.

Předhypoteční úvěr

Tento produkt je typ spotřebitelského úvěru, který je určen pro financování investic do nemovitostí. Je poskytován s následným hypotečním úvěrem. Umožňuje realizaci záměru pro klienty, kteří nemají dočasně k dispozici nemovitst, kterou by hypoteční úvěr zajistili.

Hypotéka s neúčelovou částí

Tato hypotéka je úvěr, jež lze použít na investice do nemovitosti, tzv. „účelová část“, a současně na financování, jehož účel banka nesleduje, tedy „neúčelovou část“. Ta by však měla být spojena s nemovitostí, např. profinancování vnitřního vybavení nemovitosti, jako je nábytek, osvětlení apod.

Částka zaplacená na úrocích z úvěru, sníženou o státní podporu, lze většinou odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob, a to dle aktuálních zákonů a právních předpisů, až do výše 300 000 Kč ročně. Podmínka je, aby byla úrokovaná nemovitost trvalým bydlištěm toho, jež si úřok odečítá.

V dnešní době bývají úvěry poskytovány převážně bankami a zprostředkovány hypotečními makléři či finančními poradci. Člověk tak investuje do věci (nemovitosti), jejíž životnost převyšuje významně délku samotného splácení.

Další způsoby financování

777 044 820stačí prozvonit, zavoláme vámNapište nám

Úspěšně jsme oddlužili

77 67 56 63 75 2 74 97 33 33 71 54 89 97

Vybrané reference

Alena, Duchcov

Dobrý den, Chtěla bych touto cestou hodně moc poděkovat firmě ZACHRANAMAJETKUi za vyřešení problému se zapsanými exekucemi na mém bytě....více

Marie, Františkovy Lázně

Dobrý den.Chtěla bych alespoň tímto spůsobem poděkovat panu odborníkům ze ZACHRANAMAJETKU za jejich profesionální přístup a ochotu s kterou jsem se potýkala pokaždé když jsem potřebovala s něčím poradit v čase kdy jsem začala s manželem svou cestu k povol...více

© 2017 Záchrana majetku | Tel.: 777 044 820 | E-mail: info@mancredit.cz | Odkazy