777 044 820 info@mancredit.cz
Zanechte nám kontakt. Zavoláme vám
777 044 820 info@mancredit.cz

Máte strach, že přijdete o majetek?
Pomůžeme vám

Vyženeme exekutory

Vyčistíme Vaši nemovitost
od exekucí

Zbavíme Vás dluhů

Vrátíme Vám Váš
pravidelný plat

Smažeme Vaše záznamy
na listech dlužníků

Pomůžeme Vám být znovu
bez dluhů

Zabráníme dražbě
Vaší nemovitosti

Zařídíme Vám budoucnost
bez exekuce

Zachráníme Váš majetek
od dražby

Pomůžeme Vám prodat
Vaší zadluženou nemovitost

Budeme Vás zastupovat
před exekutory

Zanechte nám kontakt. Zavoláme vám

Leasing

Leasing je finanční produkt, díky kterému je možné financovat pořízení movité věci. Leasingů je, stejně jako ostatních finančních produktů, více. Nejčastěji rozdělujeme finanční leasing, zpětný leasing, operativní leasing nebo kaptivní leasing, atd.

Leasingovými společnostmi jsou nabízeny ale i další produkty jako třeba spotřebitelský úvěr, splátkový prodej, apod. Častěji s sebou nesou tyto produkty vyšší riziko, a proto jsou většinou nákladnější, než leasing finanční.

Většina leasingových společností v České republice je členem České leasingové a finanční asociace.

Finanční leasing

Je služba, která je nabízena leasingovými společnostmi. Jde o finanční produkt, jehož podstatou je předmět, který je financován. Tento předmět je po celou dobu financování majetkem leasingové (financující) společnosti. Teprve po skončení leasingu přechází vlastnictví předmětu na klienta. Případ případného nevrácení finančních prostředků ze strany klienta je tak krytý a financující společnost má tak velmi silný nástroj, který může, v případě nedobytnosti pohledávky, využít. Jde o §185 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“. Případ odcizení nebo zničení při havárii je kryt havarijním pojištěním. Pro případ ztráty zaměstnání nebo pracovní schopnosti, se je možné také pojistit. V českých zákonech (o dani z příjmu, dani z přidané hodnoty) pojem „leasing“ nenajdeme, je však o něm pojednáváno jako o „finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci“. Náklady na leasingové splátky je možné, v případě dodržení minimální délky leasingu, započítat jako daňově uznatelné náklady.

Operativní leasing

Operativní leasing (OL) se od finančního leasingu (FL) liší tím způsobem, že předmět nájmu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti (LS) i po skončení smlouvy. Předmětem nájmu je myšleno nejčastěji vozidlo. Díky tomu je LS do splátek umožněno započítání rozdílu mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou. Klient pak platí jen reálně amortizovanou část ceny. Minimální délka OL je 12 měsíců, maximální 60. Důležitým aspektem výše splátky je také počet km, které jsou s vozem naježděny.

OL je dělen na Full service leasing/ Otevřená kalkulace (FSL-OK) a Full service leasing/ Uzavřená kalkulace (FSL-UK). Při variantě FSL-UK je v ceně splátky spolu se silniční daní, pojištěním a administrativním poplatkem, zahrnut pneuservis, náhradní vozidlo, atd. Při variantě FSL-OK jsou zmíněné služby ve splátkách zahrnuty ve formě záloh na budoucí případné výdaje. Dle statistik posledních let je patrné, že je více oblíbena a vyhledávána varianta FSL - OK. Pro rozhodnutí, kterou variantu zvolit, je klíčová budoucí prognóza využívání daného vozu.

Poskytovatelé operativního leasingu v České republice:

  1. Arval
  2. ČSOB Leasing
  3. HertzLease
  4. LeasePlan
  5. SixtLease
  6. Škofin

Operativní leasing v porovnání s Finančním leasingem

Z hlediska finanční zátěže je pro společnosti s více vozy (3 a více) téměř vždy výhodnější varianta OL. Důvodem jsou různé flotilové slevy, daňová zvýhodnění (OL je brán, jako služba, tedy je možné dávat do odpisů celou částku), dále není potřeba žádné akontace. Protože je vozidlo majetkem leasingové společnosti, je dále ušetřeno na zaměstnávání lidí, kteří by se o vozy museli starat... Jde o vyřizování pojistných událostí, STK, servis, prodej ojetých vozů, apod....

Obecně je varianta OL výhodnější pro podnikající subjekty, naopak varianta FL je výhodnější pro soukromé osoby.

Další způsoby financování

777 044 820stačí prozvonit, zavoláme vámNapište nám

Úspěšně jsme oddlužili

77 67 56 63 75 2 74 97 33 33 71 54 89 97

Vybrané reference

Bohumil, Prostějov

Vážení, jako mnoho lidí v dnešní době, dostal jsem se během docela krátké doby do dluhové pasti. Po rozvodu a osamostatnění jsem postupem času pociťoval potřebu vybavit svou samostatnou domácnost věcmi běžné potřeby...více

Alena, Duchcov

Dobrý den, Chtěla bych touto cestou hodně moc poděkovat firmě ZACHRANAMAJETKUi za vyřešení problému se zapsanými exekucemi na mém bytě....více

© 2017 Záchrana majetku | Tel.: 777 044 820 | E-mail: info@mancredit.cz | Odkazy